กรมทหารราบที่ 152 จัดพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นเกียรติประวัติ และภาคภูมิใจแก่ทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดประจำการ

59

          วันที่ 30 เมษายน 2567 ณ บริเวณลานจอด ฮ. ศาลาพิณประเสริฐ ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี กรมทหารราบที่ 152 จัดพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและผู้บังคับบัญชา แก่ทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดประจำการ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 โดยมี พันเอก สิทธิศักดิ์ เจนบรรจง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 152 เป็นประธานในพิธีฯ และมอบใบประกาศเกียรติคุณทหารดีเด่นให้กับทหารกองประจำการที่มีความประพฤติ และวินัยดีเยี่ยม พร้อมกล่าวให้โอวาทและร่วม แสดงความยินดี อวยพรให้ประสบความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนา ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมี ผู้แทนของทหารที่ครบกำหนดปลดกองประจำการ กล่าวอำลาต่อผู้บังคับบัญชาและประกอบพิธีสวนสนามเพื่ออำลาธงชัยเฉลิมพลในวันนี้  ซึ่งถือเป็นพิธีอันทรงเกียรติ ทรงคุณค่า สร้างภาคภูมิใจแก่น้อง ๆ ทหารที่ได้ครบกำหนดปลดจากกองประจำการ

          สำหรับพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้พลทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดประจำการ ได้รู้สึกเป็นเกียรติ และภาคภูมิใจในการที่ตนได้เข้ารับราชการทหารครบตามกำหนด รวมทั้งเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมีระเบียบวินัย และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสามัคคี ความรัก ความเอื้ออาทร ของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อพลทหารที่จะปลดจากกองประจำการ ซึ่ง “ธงชัยเฉลิมพล” เป็นธงประจำหน่วยทหารที่ถือได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด อันเป็นเกียรติของหน่วยทหาร เมื่อเวลาเข้าสู่สงครามทหารทั้งปวงต้องปกป้องพิทักษ์รักษาธงชัยเฉลิมพลของหน่วยตนไว้ด้วยชีวิต “ธงชัยเฉลิมพล” จึงเป็นเครื่องนำความองอาจ กล้าหาญ ของทหารทั้งปวง ให้เข้าต่อสู้ข้าศึกสัตรู เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า