เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

91
ประกาศแผนจัดซื้อ สป.3 ปฏิบัติการภาคพื้น ปี 67