ทหารพัฒนา เตรียมความพร้อม ในการออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่

31

          เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่ กองบังคับการ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 ดำเนินการตรวจความพร้อมด้านกำลังพล ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ ของชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ซึ่งประกอบด้วย กำลังพลชุดเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 12 นาย ยานพาหนะ อาทิ รถตรวจการณ์, รถยนต์บรรทุกน้ำ, รถสัมภาระเครน และเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ พร้อมสั่งการหน่วยได้เตรียมน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 1,000 ขวด เพื่อเตรียมออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้อย่างทันท่วงที

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

          ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 ยังได้ประชุมกำลังพลเพื่อทบทวนแผนการปฏิบัติในการออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งดำเนินการประสานการติดต่อกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบในการติดตามสถานการณ์ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมออกให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ในห้วงฤดูฝนอย่างเต็มขีดความสามารถ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า