พิธีลงเสาเอก เพื่อสร้างบ้านใหม่ให้ผู้ยากไร้ ตามโครงการ “ฉก.นราธิวาส ซ่อมสร้างปันสุข”

42

          เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565เวลา 09.00 น. ที่บ้านเจาะบือซา (บ้านย่อยบ้านบาเละ) หมู่ที่ 10 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 นำกำลังพลชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ ร่วมกับ กำนันตำบลรือเสาะ, สารวัตรกำนันตำบลรือเสาะ และบัณฑิตอาสา ร่วมทำพิธีลงเสาเอกเพื่อสร้างบ้านใหม่ให้ผู้ยากไร้แทนบ้านหลังเดิมที่มีสภาพเก่าทรุดโทรมไม่มีความปลอดภัย หลังได้รับการพิจารณาให้ได้รับคัดเลือกตามโครงการ “ฉก.นราธิวาส ซ่อมสร้างปันสุข”

          ทั้งนี้ พิธีลงเสาเอกได้ประกอบพิธีตามประเพณีตามความเชื่อของคนพื้นถิ่น โดยมี นาย หฤษฏ์ มาหามะ ปลัดอาวุโส อำเภอรือเสาะ เป็นประธานในพิธี โดยโครงการ “ฉก.นราธิวาส ซ่อมสร้างปันสุข” จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ผู้ยากไร้ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่อยู่อาศัยแบบบูรณาการของทุกภาคส่วน มุ่งสร้างช่วยเหลือผู้ยากไร้ ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ประชาชนได้มีบ้านพักที่อยู่อาศัยที่แข็งแรง ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดเป็นความสุข ความอบอุ่น และเสริมสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิกในครอบครัว และชุมชนต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า