ส่งมอบบ้าน ช่วยเหลือ และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข”

144

          เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ส่งมอบบ้าน ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข” โดยได้ส่งมอบบ้าน จำนวน 2 หลัง ในพื้นที่ อำเภอสุไหงปาดี และ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย นางแมะอาวอ สาและ ณ บ้านเลขที่ 363 หมู่ที่ 7 ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส และ นางสาวสุกัญยา ขำเงิน ณ บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 4 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งทั้ง 2 ราย เป็นประชาชนที่มีฐานะยากจน และให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ พร้อมทั้งหน่วยงานเป็นอย่างดีมาโดยตลอด เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างขวัญและกำลังใจ เพิ่มพูนความสุข ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมี พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

          ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้มอบ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมทั้งชุดเครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ครอบครัว โดยมี พันเอกภาคิน เกื้อกูล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48, ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสุไหงปาดี, นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

          สำหรับโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข” เกิดขึ้นสืบเนื่องจากปัจจุบัน ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังคงประสบปัญหาจากมิติของสถานการณ์ความไม่สงบและมิติด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อีกทั้งผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด- 19 หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส จึงกำหนดครอบครัวเป้าหมายที่มีความยากจน หรือเป็นพี่น้องประชาชนครอบครัว ไทยพุทธ และไทยมุสลิมในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบที่มีฐานะยากจนและมีจิตสาธารณะ ในพื้นที่ 10 อำเภอ ของจังหวัดนราธิวาส โดยได้ดำเนินโครงการการซ่อมสร้างบ้าน และส่งมอบบ้านแล้วทั้งสิ้น จำนวน 13 หลัง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า