พิธีเปิดงานเทศกาลกินเจอำเภอเบตง ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเริ่มพิธีประเพณีถือศีลกินผัก

242

          เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น. ที่วัดโพธิสัตโตเจ้าแม่กวนอิมเบตง หรือวัดกวนอิม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลกินเจอำเภอเบตง ประจำปี 2565 และร่วมพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์เข้าไปในศาลเจ้าแม่กวนอิม ณ แท่นบูชา เพื่ออัญเชิญองค์ศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่โรงพิธีตามประเพณีจีนโบราณ พร้อมทั้งจะมีการจุดไฟตะเกียงน้ำมันมะพร้าว วางตามแท่นบูชาของเทพเจ้าต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล และถือเป็นการเริ่มงานพิธีถือศีลกินผักที่สมบูรณ์ โดยมี นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง / ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเบตง พร้อมด้วย นางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ร่วมในพิธี

          สำหรับการจัดงานเทศกาลกินเจเบตง ได้จัดเป็นประจำทุกปี และทุกปีจะมีประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งชาวมาเลเซียมาร่วมงานเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยงานถือศีลกินเจเป็นงานประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องชาวอำเภอเบตง และเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่กับชาวเบตงสืบไป โดยภายในงานมีพิธีไหว้เจ้า กินเจ การออกแห่พระรอบเมืองเบตง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวเบตง พิธีลุยไฟ ลุยกระเบื้อง การแสดงบนเวทีของนักเรียน การร้องเพลง และการแสดงของสมาคมต่างๆ ด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า