แม่ทัพภาคที่ 4 หารือกลไกการบริหารการสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ SBIC เดินหน้าสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนและภาครัฐในพื้นที่

238

          วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2565) เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย ดร.ธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ร่วมหารือกลไกการบริหารการสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ SBIC (Southern Border Information Center) ประจำปี 2566 เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนและภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบนโยบายการดำเนินงานสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องไปยังประชาชน โดยมี คณะผู้บังคับบัญชาจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า , หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา , ปัตตานี , ยะลา , นราธิวาส) เข้าร่วมหารือในครั้งนี้

          พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา มีสถานการณ์ความรุนแรงที่แตกต่างออกไปจากพื้นที่อื่น ทุกภาคส่วนจึงได้ร่วมกันทำงานเพื่อประชาชน และเพื่อสันติสุขที่จะเกิดขึ้น ในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ไม่อยากให้ประชาชนที่ไม่อยู่ในพื้นที่ต้องตื่นตระหนก เราไม่มีนโยบายปิดข่าว แต่เราจะนำเสนอความจริงให้ประชาชนรับทราบในตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่ดีขึ้นในหลายๆ ด้าน ซึ่งก็สืบเนื่องจากการทำงานของแม่ทัพภาคที่ 4 ท่านเก่าๆ ที่ได้ดำเนินการมาอย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่มาของคำว่า ศานติ สานต่อ ชายแดนใต้ สันติสุข คือการดำเนินการต่อเนื่องจากนโยบายการทำงานรูปแบบเดิม แต่เพิ่มเติมและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น ในการบังคับใช้กฎหมาย ก็ยังคงดำเนินการอยู่ แต่จะเน้นการพูดคุยให้ออกมาต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมาย นอกจากมีการทำร้ายเจ้าหน้าที่ จึงจะมีการป้องกันตัวเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียของกำลังพล ในเรื่องของนโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ จะเน้นในเรื่องการดูแลเยาวชนและกลุ่มสตรี ทั้งเรื่องยาเสพติด ที่ยังคงสานต่อโครงการต่างๆ และเพิ่มเติมการนำส่งรักษาสำหรับผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิตเวช พร้อมกับการป้องกันให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด โดยใช้กีฬาเข้ามาช่วย สำหรับกลุ่มสตรีก็จะมีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพของกลุ่มสตรีในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ให้มากขึ้น

          สำหรับกลไกการบริหารการสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ SBIC (Southern Border Information Center) มีภารกิจในการชี้แจงประเด็นสำคัญ ที่สาธารณชนอาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับนโยบาย และการดำเนินงานภาครัฐในระดับพื้นที่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นอนุกรรมการ และกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนงานดังกล่าว เพื่อให้การขับเคลื่อนกลไกการบริหารการสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ SBIC (Southern Border Information Center) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

          จากนั้น พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน ภายหลังการประชุมหารือว่า “สำหรับประเพณีวันลอยกระทงที่จะมาถึง ก่อนหน้านี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ ปีนี้สถานการณ์เริ่มผ่อนคลายจึงมีการจัดกิจกรรมตามประเพณี ซึ่งก็ได้เน้นย้ำทุกหน่วยในพื้นที่ให้ดูแลความปลอดภัยของประชาชนให้มากที่สุด โดยเฉพาะริมน้ำ ท่าเรือ ต่างๆ จะต้องมีความแข็งแรง และมีการจำกัดจำนวนประชาชน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสถานีตำรวจก็จะช่วยดูแลประชาชนอย่างเข้มงวด และในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีการเพิ่มการดูแลในระหว่างเดินทาง โดยการเพิ่มจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชน ฝากถึงเรื่องการจุดพลุ ประทัด ตามระเบียบกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยที่มีการห้ามซื้อขาย ก็ได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ตรวจสอบและดำเนินคดีกับทางร้านที่กระทำผิด รวมถึงอาวุธปืนต่างๆ หากนำมาใช้ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นเดียวกัน และสำหรับกำลังพลทุกคนได้มีการเน้นย้ำให้งดพกพาอาวุธของทางราชการนอกเวลาปฏิบัติงาน และนอกพื้นที่ปฏิบัติงาน หากพบกำลังพลที่กระทำผิดกฎหมายก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที ไม่มีการช่วยเหลือคนผิดอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ ในห้วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ จะมีการประชุม APEC 2022 ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ ก็มีความห่วงใยถึงสถานการณ์ในพื้นที่ รวมไปถึงพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆ ในภาคใต้ จึงได้มีการเน้นย้ำให้แต่ละหน่วยดูแลความปลอดภัยประชาชนอย่างเคร่งครัด”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า