หน่วยเฉพาะกิจสงขลา ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุด บรรเทาความเดือดร้อน ฝ่าวิกฤตโควิด 19

441

        วันนี้ ( 2 สิงหาคม 2564) เวลา 12:00 น. ที่ บ้านดังหมูใต้  หมู่ที่ 3 ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พลตรี ศานติ สกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ลงพื้นที่รับซื้อผลผลิตมังคุดจากเกษตรกรชาวสวนมังคุดในพื้นที่อำเภอนาทวี กว่า 3 ตัน เพื่อช่วยเหลือ ลดภาระ บรรเทาความเดือดร้อนปัญหาราคามังคุดตกต่ำ และยังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19 ที่ทำให้ไม่สามารถระบายสินค้าออกได้ โดยมี นายอำเภอนาทวี ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรนาทวี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

        พลตรี ศานติ สกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ออกสู่ตลาดจำนวนมาก รวมทั้งราคามังคุดตกต่ำ เกษตรกรมีความเดือดร้อน หน่วยเฉพาะกิจสงขลาได้เล็งเห็นถึงปัญหา จึงได้ประสานกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การช่วยเหลือ ดูแล ลดภาระของประชาชน ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับซื้อจากเกษตรกรในวันนี้ เป็นผลผลิตจากเกษตรกรที่มีความเดือดร้อนในพื้นที่ และได้นำไปส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ทหาร ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

        ทั้งนี้ การช่วยเหลือเกษตรชาวสวนในครั้งนี้ ถือเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก ที่ต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในทุกมิติ เป็นการแบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 โดยหลังจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 4  ได้สั่งการให้หน่วยทหารทุกหน่วยในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตโควิด 19

ศูนย์​ประชา​สัมพันธ์ กอ​งอำ​น​ว​ย​การ​รักษา​ความมั่นคง​ภายใน​ภาค​4​ส่วนหน้า​