กองทัพบกส่งผู้ป่วยโควิด-19 ขึ้น C-295 บินกลับบ้าน จ.น่าน

587

        2 สิงหาคม 2564 ที่ ฝูงเครื่องบิน กองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก นำผู้ป่วยโควิด-19 (กลุ่มสีเขียว) เดินทางโดยเครื่องบินแบบลำเลียง C-295 ของกองทัพบก จำนวน 24 คน เดินทางกลับภูมิลำเนาจังหวัดน่าน ภายใต้มาตรฐานเวชศาสตร์การบิน และมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19

        ทั้งนี้กองทัพบกได้นำส่งผู้ป่วยโควิด-19 (กลุ่มสีเขียว) กลับภูมิลำเนาด้วยการลำเลียงทางอากาศโดยใช้เครื่องบินของกองทัพบก แล้ว 3 เที่ยวบิน ครั้งนี้เป็นเที่ยวที่ 4 โดยเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. 64 ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ (กลุ่มสีเขียว) จำนวน 40 คน 2 เที่ยวบิน จาก กรุงเทพฯ ปลายทาง สนามบินนครพนม และ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 จำนวน 24 คน 1 เที่ยวบิน ปลายทาง จังหวัดน่าน

        สำหรับผู้ป่วยที่จะเดินทางด้วยเครื่องบินนั้น จะต้องเป็นผู้ป่วยโควิด-19  กลุ่มสีเขียว ที่มีอาการไม่มาก มีความแข็งแรงในระดับหนึ่ง โดยจะพิจารณาความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย เพราะระหว่างการบินบนอากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายจากสภาพความกดอากาศ เพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทาง

        ทั้งนี้ ขั้นตอนการนำผู้ป่วยเดินทางโดยเครื่องบินของ กองทัพบก ประสานแจ้งผ่านศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด-19 กองทัพบก หมายเลข 02-092-7766 โดยเจ้าหน้าที่ทหารจาก ศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยโควิด กองทัพบก จะไปรับผู้ป่วยจากบ้าน นำมาส่งยังฝูงบิน เมื่อมาถึงยังจุดพักคอยก่อนจะขึ้นเครื่อง เจ้าหน้าที่ชุดแพทย์จะตรวจสอบเอกสารและรายชื่อของผู้เดินทาง พร้อมตรวจร่างกายเบื้องต้น ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ วัดความดัน  และวัดค่าออกซิเจนในเลือด เพื่อดูความพร้อมของร่างการก่อนเดินทาง

        ส่วนสัมภาระ จะมีการจัดเตรียมถุงสำหรับใส่สัมภาระของผู้ป่วยแยกแต่ละคนเป็นการเฉพาะ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะขนย้ายสัมภาระไปทำฉีดพ่นการฆ่าเชื้อ ก่อนลำเลียงขึ้นเครื่อง โดยก่อนและหลังขึ้นเครื่องเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องฉีดพ่นฆ่าเชื้อทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย ลดการแพร่กระจายของเชื้อ

กองทัพบกส่งผู้ป่วยโควิด19กลับรักษาตัวยังภูมิลำเนา

ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด19กองทัพบก

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า