ทหารพราน 41 ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง ช่วยชาวบ้านประสบภัยน้ำท่วม

1190

     เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ร่วมกับฝ่ายปกครอง และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

     สำหรับพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลานั้น เป็นพื้นที่รับน้ำจากแม่น้ำสายบุรี น้ำป่าจึงไหลเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็ว โดยชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ได้นำยาเวชภัณฑ์ป้องกันและรักษาโรคที่มากับน้ำ มาแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

     อีกทั้งได้พูดคุยให้กำลังใจ รวมถึงสำรวจความเดือดร้อนของชาวบ้าน  โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ติดกับแม่น้ำสายบุรี ในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อประสานความช่วยเหลือต่อไป

#SATUPADUเราคือพี่น้องกัน

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า