“เราเห็นถึงความสำคัญ ของพี่น้องประชาชน แค่ได้ช่วยเหลือคนไข้ ให้สามารถใช้ชีวิตได้อีกครั้ง เพราะ 1 ชีวิต มีค่ามากกว่า 1 ชีวิต”

105

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า