ประชุมสภาประชาธิปไตยตำบลรือเสาะ เพื่อหารือแนวทางป้องกันสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่

25

          เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ มัสยิดตะลีมิดดรนียะห์ หมู่ที่ 2 บ้านยะบะ ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พันเอก สิทธิชัย บำรุงเขต ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 พร้อมด้วย ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน ตำรวจภูธรรือเสาะ, ผู้นำท้องที่, ผู้นำศาสนา, กำนันตำบลรือเสาะ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมจัดประชุมสภาประชาธิปไตยตำบลรือเสาะ (กรณีพิเศษ) จากกรณีเหตุการณ์คนร้ายขว้างไปป์บอมบ์ใส่วัดราษฎร์สโมสร อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมี นายณัฎฐ์กร บุญโรภาคย์ นายอำเภอรือเสาะ เป็นประธาน เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อสร้างความเข้าใจและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ บูรณาการกำลังทุกภาคส่วน สร้างการรับรู้และความเข้าใจกัน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และหารือแนวทางการป้องกันกรณีสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลรือเสาะ ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ และรับทราบถึงมาตรการต่างๆของเจ้าหน้าที่รัฐ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากคนในพื้นที่ โดยได้สรุปแนวทาง ประกอบด้วย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสองข้างทางให้โล่งง่ายต่อการตรวจการ, เพิ่มไฟแสงสว่างบนถนนที่เข้าในตัวเทศบาลรือเสาะ , เพิ่มกล้องวงจรปิด เพื่อเป็นการป้องปราม  พร้อมทั้งตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยกรณีมีเหตุได้ ,จัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตรวจเส้นทางห้วงเวลา เกิดเหตุบ่อยครั้ง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ และสร้างความสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป

สภาประชาธิปไตยตำบล

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า