รับซื้อผลผลิตทางเกษตรช่วยเหลือประชาชน “ชาวสวนสุขใจ กำลังพลอิ่มท้อง”

555

        พันเอก ทวีรัตน์  เบญจาทิกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ลงพื้นที่ลุยถึงสวนทุเรียน เหมาซื้อทุเรียนพันธ์พื้นบ้าน เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากกรณีผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดและมีราคาตกต่ำ จากสถานการณ์ต่าง ๆ ตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในทุกพื้นที่

        ทั้งนี้ การรับซื้อผลผลิตทางเกษตร (ทุเรียนพันธ์พื้นบ้าน) ได้นำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลของหน่วย ซึ่งสร้างความสุขใจ อิ่มท้อง และมีโภชนาการ ให้กำลังพลทหารได้อย่างมาก เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลในพื้นที่ รวมถึงได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลเกษตรกรในพื้นที่ ให้ร่วมผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน

เราจะก้าวผ่านวิกฤติโควิดไปด้วยกัน

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า