มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่

418

        น.ท.นพนัย  สวนเดิมบาง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือที่ 33 เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางสังคมตามแผนโครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับนางบีย๊ะ  สาและ อายุ 44 ปี บ้านเลขที่ 67 หมู่ที่ 7 บ้านรอตันบาตู ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นอกจากนี้ ยังได้มอบถุงยังชีพ ที่นอน เตียงนอน และสิ่งของเครื่องใช้ในครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับทางครอบครัวอีกด้วย

        ขณะเดียวกันในพื้นที่ บ้านฮูแตยือลอ หมู่ที่ 6 ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส กำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 4 ร่วมกับ ผู้นำท้องที่, ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องสุขา ให้กับมัสยิดที่สร้างใหม่ เพื่อให้ผู้ที่มาปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนาได้ใช้บริการ ตลอดจนเพื่อพัฒนาห้องน้ำสาธารณะให้มีสภาพที่ดี ได้มาตรฐาน

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า