ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดยะลา

254

        พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา / หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 พร้อมด้วย คณะจิตอาสา 904 จังหวัดยะลา ลงพื้นที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา อำเภอยะหา และ โรงพยาบาลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ประกอบไปด้วย หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอล์, ถุงมือยาง, ปรอทวัดไข้ และเครื่องบริโภค เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้นำไปใช้ในการช่วยเหลือดูแลผู้สุ่มเสี่ยง และผู้ป่วยติดเชื้อฯ ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์” โดยมี พันเอก โกเมธ รัตนผ่องใส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47, นายอำเภอยะหา, นายอำเภอกาบัง, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำชุมชน และบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับ

        ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ได้พูดคุยสอบถามปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ร่วมทั้งได้ยกย่อง ชมเชย การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นหลักในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ซึ่งต้องทุ่มเท เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่อย่างหนัก และมีความเสี่ยงเป็นอย่างมาก

เราจะก้าวผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกัน

หน่วยเฉพาะกิจยะลา

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า