ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลาที่ 40 เน้นย้ำกำลังพลต้องไม่ประมาท มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา

31

          เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 20.00 น. พันโท เกรียงไกร  ดำรัสการ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลาที่ 40 เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลเปียน หมู่ที่ 1 บ้านเปียน, เยี่ยมจุดตรวจ/จุดสกัด (pop-up) ฐานปฏิบติการกองร้อยทหารราบที่ 2512 หมู่ที่ 2 บ้านควนหรัน ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย, ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลท่าม่วง หมู่ที่ 9 บ้านพุทธนิมิตร ตำบลท่าม่วง และฐานปฏิบัติการ หมวดปืนเล็กที่ 3 กองร้อยทหารราบที่ 2514 หมู่ที่ 5 บ้านตาแปด ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค เงินบำรุงขวัญ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพล

          ทั้งนี้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลาที่ 40  ได้ตรวจสภาพความเป็นอยู่ของกำลังพล เน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบายของ พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ตลอดจนกำชับกำลังพลเกาะติดเส้นทาง, การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด(Pop Up) , ประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดกับหน่วยข้างเคียง เพื่อให้เกิดการประสานสอดคล้องในการปฏิบัติ และป้องกันการเข้าใจผิดในทุกมิติ นอกจากนี้ต้องปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติซ้ำ เพื่อป้องกันการเกาะติดของฝ่ายตรงข้าม การปฏิบัติงานต้องไม่ประมาท มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา และปฏิบัติงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า