ส่งมอบกล่องของขวัญ ในโครงการแจกอาหารละศีลอดและอินทผาลัมห้วงเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1442

1173

        พลตรี คมกฤช  รัตนฉายา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 เดินทางมอบกล่องของขวัญให้แก่พี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ในห้วงเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1442 เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์แห่งความศรัทธาสู่พี่น้องมุสลิมชายแดนใต้ การมอบกล่องของขวัญในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการแจกอาหารละศีลอดและอินทผาลัมจาก กษัตริย์ซัลมาน บิน อับดุลอาซีซ กษัตริย์แห่งประเทศซาอุดิอาระเบีย ในห้วงเดือนรอมฎอนให้แก่พี่น้องมุสลิม ได้มีการจัดขึ้นในทุก ๆ ปี โดยเฉพาะในประเทศไทย

        ในการนี้ประเทศไทยได้รับมอบกล่องของขวัญผ่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาลี สาเมาะ รองผู้อำนวยการสถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในนามคณะทำงานสถานฑูตชาอุดิอาระเบีย/ประธานมูลนิธิสานสัมพันธ์เพื่อมนุษย์ชาติ โดยมี นาย สุไลมาน  แวมามะ รองประธานมูลนิธิฯ และอุปนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย เป็นผู้ประสานงานโครงการ ส่งมอบแจกจ่ายให้กับพี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกษัตริย์ ซัลมาน มีความห่วงใยต่อพี่น้องคนไทยทุกคน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้ดำเนินกิจกรรมทางสมาคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่เลือกว่าใครนับถือศาสนาใด เรารักที่จะทำงานด้านสังคมเพื่อทุกศาสนาในประเทศไทย เพื่อที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้ ตามหลักที่พระเจ้าได้ทรงตรัสไว้และที่สำคัญยิ่ง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในทางที่ดีต่อไป

        ทั้งนี้คณะผู้แทนได้ลงพื้นที่ส่งมอบกล่องของขวัญจากโครงการให้แก่พี่น้องมุสลิม ณ มัสยิดนัจมุดดิน (มัสยิด 300 ปี) ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี สร้างความซาบซึ้งใจแก่พี่น้องมุสลิมที่ได้รับมอบในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ทางผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ได้เข้าพูดคุยสอบถามสารทุกข์สุกดิบกับพี่น้องประชาชนด้วยความห่วงใย ให้ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ ร่วมถึงขอความร่วมมือพี่น้องในพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรีอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการควบคุมและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด

หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี

สานสัมพันธ์แห่งความศรัทธาสู่พี่น้องมุสลิมชายแดนใต้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า