ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล ย้ำ!! เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงาน

363

          พันเอก ทรงเดช  สุกนุ้ย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลชุดปฏิบัติการพิทักษ์ และกำลังพลที่ปฏิบัติงานตามจุดตรวจต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พร้อมชี้แจงสถานการณ์การข่าวให้กับชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่, จุดตรวจหน้าฐาน และจุดตรวจ POP UP เน้นย้ำการปฏิบัติต้องเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงาน ป้องกันการก่อเหตุในห้วงวันเชิงสัญลักษณ์ จำกัดเสรีและทำลายความพยายามของผู้ก่อเหตุรุนแรง

          อีกทั้งยังได้มอบนโยบาย แนวทางการควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด สร้างความเชื่อมั่น มั่นใจต่อพี่น้องประชาชน ไม่สร้างเงื่อนไขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างใกล้ชิด เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน นอกจากนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ยังได้มอบสิ่งของเครื่องดื่มให้กับกำลังพล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ต่อไป

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า