ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยตรวจเลือกทหารฯ รณรงค์สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความเชื่อมั่น “เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิด”

114

          วันนี้ 8 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2566 เพื่อสร้างความมั่นใจแก่น้อง ๆ ชายไทยและครอบครัว พร้อมทั้งให้ข้อแนะนำ และเน้นย้ำนโยบายแก่ประธานคณะกรรมการตรวจเลือก ตลอดจนเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ความถูกต้องเป็นธรรมในการปฏิบัติทุกขั้นตอน สามารถตรวจสอบได้ โดยทั้ง 2 หน่วยตรวจเลือกในวันนี้ได้แก่ ที่ทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ที่ว่าการอำเภอระแงะ และหอประชุมที่ว่าการอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้มีการจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทั้งชั้นนอกชั้นใน ตลอดจนเส้นทางยังสถานที่คัดเลือก ที่มีการร่วมกำลังทั้ง 3 ฝ่าย เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจในความปลอดภัยตลอดการคัดเลือกทหาร โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีชายไทยที่มีหมายเรียกตามเกณฑ์เข้ารับคัดเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการทยอยมารายงานตัว และบางส่วนตัดสินใจสมัครอย่างเนืองแน่น

          โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “วันนี้มาให้กำลังใจน้อง ๆ ชายไทยที่มีหมายเรียกตามเกณฑ์ และมาแสดงตนตรวจเลือกในปีนี้ ขอบคุณน้อง ๆ ลูกผู้ชายทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ เข้ามาทำหน้าที่เป็นลูกผู้ชายไทยอย่างสมบูรณ์ เชื่อว่าทุกคนมีความตระหนักในหน้าที่ของตนเอง ทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติ เป็นพลเมืองที่ทำตามกฎเกณฑ์ของบ้านเมือง ยินดีอย่างมากที่เห็นความตั้งใจของน้อง ๆ หลายคนที่สมัครใจเข้ารับใช้ชาติ ถึงแม้น้อง ๆ บางคนจะยังไม่พร้อม ด้วยสภาพร่างกายหรือจิตใจ แต่ก็ให้คิดว่าทุกคนล้วนสามารถทำประโยชน์ และรับใช้ชาติตามวิถีทางของแต่ละคนได้เช่นกัน ก็ฝากถึงเจ้าหน้าที่ ประธานกรรมการหน่วยตรวจเลือก ต้องปฏิบัติทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใส หากมีการโต้แย้งต้องตรวจสอบได้ ให้ทุกคนที่มามีความประทับใจกลับไปในกระบวนการที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาผลประโยชน์ และฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง ให้เชื่อมั่นในมาตรการ ระบบการฝึกว่ากองทัพจะดูแลบุตรหลานของท่านเมื่อเข้ามาในรั้วทหารอย่างอบอุ่นเปรียบเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิดทั้งต่อยอดเป็นนักเรียนนายสิบ รับราชการ สิทธิกำลังพลสวัสดิการต่าง ๆ ระหว่างประจำการ และหลังปลดประจำการอีกด้วย”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า