ย้ำ! ยกระดับมาตรการป้องกัน covid-19 หน่วยตรวจเลือกทหารกองเกินในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

708

        เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 09.10 น.  ณ  อาคารสโมสรค่ายพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลตรี​ ศานติ  ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ​ ประจำปี 2564 ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจและข้อสั่งการ ของผู้บัญชาการทหารบก โดยให้ปรับมาตราการดูแลเข้มงวดการตรวจคัดเลือกทหาร ยกระดับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด โดยมี พันเอก เฉลิมพล  เทโหปการ  ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 เป็นประธานคณะกรรมการตรวจเลือก ให้การต้อนรับ

        สำหรับหน่วยตรวจเลือก​ทหารกองเกินในพื้นที่ได้ปฏิบัติตามข้อสั่งการ ของผู้บัญชาการทหารบก โดยให้ปรับมาตราการดูแลเข้มงวดการตรวจคัดเลือกทหาร ยกระดับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด โดยผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ให้มีการแยกสถานที่ออกจากผู้มาตรวจคัดเลือกปกติ รวมถึงผู้ที่ขอยื่นผ่อนผันก็จะใช้มาตรการเดียวกัน  พร้อมทั้งได้จัดให้มีการเว้นระยะห่าง ลดความแออัด และย่นระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนให้กระชับ ตลอดจนการจัดช่องทางเข้า-ออกหน่วยตรวจเลือก ให้เหลือเพียงช่องทางเดียว โดยมีจุดตรวจคัดกรองโรค ตรวจวัดอุณหภูมิ ในส่วนของญาติที่มาให้กำลังใจ ก็ขอความร่วมมือ ให้อยู่บริเวณด้านนอกหน่วยตรวจเลือก โดยได้มีการจัดสถานที่รองรับอำนวยความสะดวกไว้ เพื่อเป็นการป้องกันตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค covid-19

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า