สหภาพยุโรปเปิดตัวโครงการ”EU COVID-19 Three Southern Border Provinces” เพื่อรับมือ และฟื้นฟูผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

844

         วันนี้ ( 6 สิงหาคม  2563 )  เวลา 14.00 น. ที่บ้าน ม.อ.ปัตตานีภิรมย์ บ้านเลขที่ 203 ถนนปัตตานีภิรมย์   ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี องค์การช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศไทย (Save the Children) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสมาคมนิสิตเก่าบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดตัวโครงการ “EU COVID-19 Three Southern Border Provinces” เพื่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19  ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี มิสเตอร์ เปียร์ก้า    ตาปิโอลา เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมกับ รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

          สำหรับโครงการโครงการ “EU COVID-19 Three Southern Border Provinces”  จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถรับมือและฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยซึ่งสนับสนุนโดยสหภาพยุโรป (EU) ในการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งการฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดความยั่งยืน เกิดการพัฒนาการดำรงชีพของชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสร้างความสามารถของชุมชนในการรับมือวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยได้ดำเนินการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา มีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ได้รับผลกระทบในกลุ่มเยาวชน  และเน้นในกลุ่มเยาวชนผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งแรงงานอพยพคืนถิ่น

           ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ และการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ“วิถีชีวิตใหม่กับการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ปาฐกถาพิเศษโดยเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย พร้อมด้วยรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, หัวหน้าผู้ประสานงานอาวุโสองค์การช่วยเหลือเด็กประเทศไทย สำนักงานปัตตานี และนายกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตอาสามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมแสดงปาฐกถาพิเศษ นอกจากนี้ยังมีการเสวนา ในหัวข้อ“อายุน้อย(เรียง)ร้อยฝัน ฉันจะสู้กับเธอโควิด-19” และการเสวนา หัวข้อ “ภูเขาสูงล้ำ ค้ำฟ้า ชื่อโควิด-19 พี่เคยข้ามผ่านมันมาแล้ว” เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผ่านเวทีเสวนาในครั้งนี้ด้วย

​ศูนย์ประชาสัมพันธ์​กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า