ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ร่วมประชุมขับเคลื่อน Phuket Sandbox ยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุข อำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชน พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ท่าเรือเกาะสมุย เน้นย้ำดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

174

        วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.30 น. ที่ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจภูธรท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พลตรีศานติ ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ควบคู่กับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ให้ได้ผลต่อแผนกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนแหล่งท่องเที่ยวเมืองภูเก็ต ในโครงการ “Phuket Sandbox” หลังประกาศจังหวัดภูเก็ตได้ยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มแข็ง ก่อนจะเดินทางร่วมประชุมกับ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ศาลากลาง พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนนำเสนอพิจารณาจัดทำแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ เช่น สมุย พลัส โมเดล ต่อไป

        สำหรับภาพรวมการขับเคลื่อน Phuket Sandbox ที่ผ่านมา มีความเชื่อมั่นต่อความพร้อมในการขับเคลื่อนเดินหน้าอย่างเข้มแข็งภายใต้มาตรการต่างๆ ที่ทางจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานต่างๆ ดำเนินงาน โดยมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ Phuket Sandbox ซึ่งมีการประชุมติดตามการดำเนินงานเป็นประจำทุกวัน พร้อมกับรายงานอุปสรรคปัญหาต่างๆ ให้ส่วนกลางและ ศบค.รับทราบ เพื่อร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ให้ Phuket Sandbox มั่นคงยิ่งขึ้น โดยในวันนี้เป็นการประชุมหารือในปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น การร่วมกันหาแนวทางแก้ไข โดยส่วนหนึ่งทางจังหวัดภูเก็ตได้ยกระดับมาตรการทางสาธารณสุขที่เข้มข้นขึ้น และในส่วนของกองทัพภาคที่ 4 โดยกองพลทหารราบที่ 5 ได้ให้ความร่วมมือบูรณาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ประจำตามด่านตรวจ จุดตรวจ โดยเฉพาะด่านหลักท่าฉัตรไชย คอยอำนวยความสะดวกในการคัดกรองบุคคลเข้าออก ตลอดจนเอกสารต่างๆ ให้มีความรอบคอบรัดกุม ทั้งบุคคลและยานพาหนะ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยประชาสัมพันธ์ก่อนถึงด่านเพื่อให้ ประชาชนได้รับทราบและให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ตอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการช่วยกันยับยั้งการระบาด Covid 19 สร้างความเข้าใจของคนในพื้นที่ร่วมกัน

        หลังจากนั้นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 เดินทางต่อไปยัง เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรอง บริเวณท่าเรือสมุยสากล ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง และสาธารณสุข คัดกรองบุคคลเข้าออกอย่างเข้มข้น เพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ซึ่งปัจจุบันพื้นที่เกาะสมุยได้เปิดโครงการ สมุย พลัส โมเดล ไปเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อพยุงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ภายใต้มาตราฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งใช้มาตรการและหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับ Phuket Sandbox โดยผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ได้เน้นย้ำถึงการปฏิบัติหน้าที่ ในการควบคุมเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส สำหรับ ท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากพื้นที่ต่างจังหวัด หรือจากต่างประเทศ ต้องให้ความร่วมมือไม่ปิดบังข้อมูล แจ้งเอกสารต่าง ๆ อย่างชัดเจน และปฏิบัติตามมาตรการของทางจังหวัดอย่างเคร่งครัดด้วย ก่อนมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ตลอดจนอุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคัดกรอง เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจในการป้องกันตนเองตลอดจนนำไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนที่ผ่านเส้นทาง เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

กองพลทหารราบที่5

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า