รับมอบสิ่งของบริโภค ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ จชต.

51

 

          ที่ มูลนิธิเหลียนฟาอัม จังหวัดยะลา พันเอก ปรีชา จันทคณางกูร ผู้อำนวยการสำนักมวลชนและกิจการพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นผู้แทน พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 รับมอบสิ่งของบริโภค จากมูลนิธิเหลียนฟาอัม ยะลา โดยมีคุณอัจนา ยิ่งชนม์เจริญ ประธานมูลนิธิเหลียนฟาอัม ยะลา และคณะ เป็นผู้แทนมอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นำไปส่งมอบต่อให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และผู้ยากไร้ในพื้นที่ ประกอบด้วย ข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 1,750 ถุง,ซีอิ๊วขาว จำนวน 50 ลัง,ปลากระป๋อง 13 ลัง 4 แพค,น้ำมันพืช 1 ลิตร จำนวน 30 ลัง น้ำมันพืช 500 มิลลิลิตร จำนวน 5 ลัง,บะหมี่สำเร็จรูป จำนวน 17 กล่อง

          ทั้งนี้ในห้วงเทศกาลกินเจของทุกปีมูลนิธิเหลียนฟาอัม ยะลา จะได้รับสิ่งของมาจากบริษัท ห้างร้านต่างๆ และได้ส่งมอบให้กับประชาชนมาโดยตลอดทุกปี ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า