หมอเดินเท้า ทุกก้าวเพื่อประชาชน พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

268

 

          ที่ บ้านเจาะเกาะ หมู่ที่ 1 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง ร่วมกับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานที่ 4816 จัดชุดหมอเดินเท้า ลงพื้นที่ เข้าพบปะเยี่ยมเยียน ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั้งไทยพุทธ และมุสลิม อีกทั้งพบปะเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ แจกยาเวชภัณฑ์และหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งให้ความรู้ในการใช้ยาเวชภัณฑ์ที่ถูกต้อง การดูแลตนเอง และสังเกตตนเองถึงความผิดปกติด้านสุขภาพ รู้จักสังเกตอาการแทรกซ้อนของโรคต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน ความดัน ไขมัน และโรคที่มาพร้อมกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง เช่น โรคหวัด เป็นต้น และที่สำคัญคือแนะนำในเรื่องของการป้องกันตนเองจากการแรพ่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

          ด้านประชาชนในพื้นที่รู้สึกดีใจ และประทับใจที่ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 จัดชุดแพทย์เข้ามาดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณที่หน่วยทหารเล็งเห็นความสำคัญของประชาชนในพื้นที่ ทั้งผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง  ทำให้รู้สึกอุ่นใจ และซาบซึ้งใจที่ทหารไม่เคยทอดทิ้งประชาชน

 

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

กรมทหารพรานที่48

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า