“ฉีดวัคซีนเถอะครับ…เป็นสิ่งที่ดีที่สุด”

885

“ฉีดวัคซีนเถอะครับ…เป็นสิ่งที่ดีที่สุด

ขอให้มั่นใจในมาตรการ มั่นใจในการจัดหาวัคซีน

มั่นใจในคุณหมอของประเทศไทย ผมฉีดมาแล้วครบ 2 เข็ม ไม่ตายรับรองได้”

พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์

แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4

 

#ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประเทศ

#ร่วมวัคซีนป้องกันโควิด19

#เพราะการป้องกันดีกว่ามานั่งรักษา

#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า