หน่วยเฉพาะกิจยะลา ร่วมปฏิบัติภารกิจ รปภ. สร้างความเชื่อมั่น ให้กับประชาชนที่จะมาเที่ยวงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2567

90

          หน่วยเฉพาะกิจยะลา จัดกำลังพล เข้าร่วมการปฏิบัติภารกิจกองอำนวยการร่วมงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2567 โดยการปฏิบัติร่วมกัน 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ทหาร, ตำรวจ ฝ่ายปกครอง รวมถึงกำลังภาคประชาชนไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) เมืองยะลา เพื่อกำกับ ดูแลมาตรการการรักษาความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และบรรดาผู้ประกอบการ ร้านค้าภายในงาน เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจในความปลอดภัยที่จะมาเที่ยวงานมากยิ่งขึ้น

          สำหรับการจัดงานสมโภชหลักเมือง และงานกาชาดจังหวัดยะลาในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2567 รวม 11 วัน 11 คืน มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย โดยทางหน่วยงานด้านความมั่งคงได้ประสานในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อป้องกันการก่อเหตุต่าง ๆ ในห้วงการจัดงานเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดยะลา พร้อมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเมื่อวานนี้ (25 พฤษภาคม 2567) เป็นวันแรกของการเปิดงานมีพี่น้องประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ทยอยมาร่วมงานกาชาดอย่างไม่ขาดสาย

หน่วยเฉพาะกิจยะลา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า