ปลุกขวัญ กำลังใจ กำลังพลไปแข่งขัน Hop to the bodies Slam ประจำปี 2567 สร้างพลังสามัคคี สู่ความภาคภูมิใจของกองทัพภาคที่ 4

60

          วันนี้ 17 มิถุยายน 2567  เวลา 11.00 น. ณ ลานพื้นแข็ง ศาลาสุริโยทัย กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ให้โอวาทและกำลังใจแก่ผู้เข้าแข่งขันการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ”  Hop to the bodies Slam ประจำปี 2567  ที่จะต้องเดินทางไปทำการแข่งขันระดับกองทัพไทย เพื่อเป็นการปลุกพลัง สร้างขวัญกำลังใจแก้กำลังพลผู้เข้ารับการแข่งขัน

          โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการแข่งขันในครั้งนี้ว่า “ขอให้กำลังพลที่กำลังจะเดินทางไปแข่งขันทุกนายได้น้อมนำหลักคำสอนตามแบบฝึกพระราชทานมาฝึกปฏิบัติอย่างภาคภูมิใจ และให้ตั้งใจปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความเข้มแข็งอดทน ผ่านพ้นทุกอุปสรรคไม่ว่าจะร้อน หรือเหนื่อยขนาดไหน ที่ผ่านมาการแข่งขันดังกล่าวได้สร้างผลงานปรากฏให้เห็นเป็นความภาคภูมิใจมาสู่กองทัพภาคที่ 4 แล้ว เราเคยมีประสบการณ์ เราเคยมีข้อผิดพลาด และครั้งนี้เราได้นำสิ่งเหล่านั้นมาปรับแก้ และพัฒนาตน ทุกคนผ่านการฝึกฝนมาแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่งจนมีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ขอแค่ผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียว ขั้นต่อไปคือการเดินทางเข้าไปแข่งขันในระดับกองทัพไทย ขอให้ทุกคนมีความมั่นใจสร้างความฮึกเหิม สร้างความเข้มข้นในทุกลีลาท่วงท่า ทุกคนคือผู้แทนของกองทัพภาคที่ 4 ทำออกมาให้ดีที่สุด เป้าหมายของเราคือ ความสำเร็จและความภาคภูมิใจที่จะนำกลับมาสู่เพื่อนทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 และ เป็นเกียรติประวัติแก่กรม กอง ของตัวเองต่อไป”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า