ฉก.สันติสุข จัดกิจกรรม “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” ให้คำแนะนำประชาชนในการดูแลสุขภาพ

56

          เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2567 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข โดย ชุดสันติสุขที่ 102 ร่วมกับ ชุดทักษิณสัมพันธ์ที่ 111 ลงพื้นที่ไปยังร้านน้ำชาแบเล็ก บ้านจาบังโต๊ะกู หมู่ที่ 5 ตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เพื่อดำเนินกิจกรรมหมอเดินเท้าเข้าชุมชน เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน พร้อมทั้งมอบเวชภัณฑ์ยารักษาโรค และให้คำแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชน

          สำหรับการดำเนินโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” เป็นโครงการต่อเนื่องที่กองทัพเรือจัดทำขึ้น เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้น ให้ความรู้ และการป้องกันดูแลตนเองภายในครัวเรือน อีกทั้งยังเป็นการพบปะเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในพื้นที่ ทั้งนี้เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการปฏิบัติได้รับการต้อนรับจากประชาชนเป็นอย่างดี และได้รับการขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า