แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมจุดตรวจคัดกรอง เกาะหม้อแกง ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19

591

        วันนี้ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางลงพื้นที่ด่านเกาะหม้อแกง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ที่ถือเป็นปราการด่านสุดท้าย ของผู้ที่จะเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ จุดตรวจคัดกรองไวรัส covid-19 ในการตรวจคัดกรองโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19 กับผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่เข้ามายังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  เขตทางเข้าออกจังหวัดปัตตานี และตรวจเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการคัดกรองบุคคล ในระบบและมาตรการป้องกันตนเองของเจ้าหน้าที่ พร้อมนำสิ่งของอุปกรณ์จำเป็นมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ด่าน เพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้กำลังใจและพูดคุยขอความร่วมมือ ให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติตนต่อประชาชนผู้เดินทางผ่าน โดยผู้เดินทางเข้ามาผ่านด่านเกาะหม้อแกงนั้น ต้องแจ้งประวัติการเดินทาง และสแกนคิวอาร์โค้ด ไทยชนะ เพื่อบันทึกการเดินทางเข้ามายังพื้นที่ตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส covid-19 ทั้งนี้เพื่อเป็นการหยุดยั้งการแพร่ระบาด และให้ทางเจ้าหน้าที่สามารถที่จะออกปฏิบัติการในการตรวจหาเชื้อ จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในการปฏิบัติ ซึ่งอาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบาย แต่เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อไวรัส covid-19 เข้าสู่พื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า