ทหารพราน 41 ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่ ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา

65

          เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2567 เวลา 12.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกำลังพล กองร้อยทหารพรานที่ 4113 ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ดำเนินการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เนื่องจากฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน แหล่งน้ำดิบไม่เพียงพอ จนไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาผลิตน้ำประปามาแจกจ่ายให้กับประชาชนได้ ทำให้ภาชนะกักเก็บน้ำสำรองในแต่ละครัวเรือนเริ่มแห้งขอด ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคและบริโภค เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างสัมพันธ์ที่ดีแก่ประชาชน

          ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ได้จัดเตรียมพร้อมด้านกำลังพลและยานพาหนะของหน่วยให้พร้อม เพื่อเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นกรณีเร่งด่วน เมื่อได้รับการร้องขอ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ไปจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลีคลายตามนโยบาย ของ กองทัพบก

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า