ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสบียงสนาม ประจำเดือน มิ.ย.๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

72