Home ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 64 ต่อยอด เดินหน้าสร้างสันติสุข

     วันที่ 22 ตุลาคม  2563 เวลา 13.30 น.ที่ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ประชุมแถลงแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564  ต่อยอดการทำงาน...

แม่ทัพน้อยที่ 4 / รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ให้การต้อนรับประธานคณะกรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จชต.

        วันนี้ ( 28 พฤศจิกายน 2563 ) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท สิทธิพร...

การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนนายสิบกองทัพบก ประจำปี 2564 ก้าวเข้าสู่รั้วของกองทัพบกอย่างมีคุณภาพ เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิด

        วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 07.00 น. ที่ลานหน้าสโมสรหลังเก่ามณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางตรวจเยี่ยมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ของผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบประจำปี 2564...

กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5

     วันนี้ (16 ตุลาคม 2563) ที่กองบังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พันเอก กรกฏ  ภู่โชติ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 พร้อมด้วย พันเอก ปรีชา  จันทคณางกูร ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5...

ฝึกทบทวน Fast-rope และ ฝึกการลงทางดิ่ง เพื่อเพิ่มความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่

        ณ ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ทำการฝึกทบทวน Fast-rope (การโรยตัวด้วยเชือกเร่งด่วน) และ ฝึกการลงทางดิ่ง รวมทั้งศึกษาการใช้เชือกอย่างถูกต้อง ที่หอกระโดดทดสอบกำลังใจ 34 ฟุต ซึ่งเป็นการฝึกก่อนการปฏิบัติบัติจริง เพื่อเพิ่มความชำนาญให้กับกำลังพล...

ค่ายกัลยาณิวัฒนา เปิดบ้านทหาร ต้อนรับญาติ ทหารใหม่ พร้อม ครอบครัวทหารใหม่

      เมื่อวันที่ 5 ก.ย.63  ที่กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส  พันเอก รุ่งโรจน์ อนันตโท ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 ได้จัดโครงการเปิดบ้านทหาร ต้อนรับญาติให้เข้าเยี่ยมทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 ตามนโยบายของ พล.อ.อภิรัชต์...

13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

        "...น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์...." ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า ธสถิตในใจตราบนิจนิรันดร์        คิดถึงพ่อ       รัชกาลที่ 9        13 ตุลาคม ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้

     เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. ที่ บริเวณอนุสรณ์สถานทหารพราน หน้ากองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง พันเอก คมกฤช  รัตนฉายา...

พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พบปะเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ อ.ธารโต. จ.ยะลา

     "กาแฟ" ที่เราช่วยกันส่งเสริม เพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนใต้  ทั้งหมดนี้...ล้วนเป็นความต้องการของประชาชนทั้งสิ้น เพราะทุกคนอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลูกหลานจะได้ไม่ทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด รักและหวงแหนบ้านของตน และสันติสุขก็จะบังเกิดตามมา พลโทเกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พบปะเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ อ.ธารโต. จ.ยะลา #ต้นพันธุ์กาแฟจากยอดดอยสู่ชายแดนใต้ #โครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า   ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานเนื่องในวันสถาปนา กองทัพน้อยที่ 4 ครบรอบปีที่ 7

        วันนี้ ( 1 กันยายน 2564 ) เวลา 10.00 น. ณ  กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 4  อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4...