ประชาสัมพันธ์

รอง มทภ.4 เป็นประธานเปิดงานประเพณีสมโภชแห่พระลุยไฟ ประจำปี 2567 ส่งเสริมอนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดยะลา

          วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 08.30 น.ณ ศาลเจ้าแม่กอเหนี่ยวยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีสมโภชแห่พระลุยไฟ ประจำปี 2567 พิธีปิด...

รอง มทภ.4 เป็นประธานในพิธีวันสถาปนา กรมทหารพรานที่ 41 ครบรอบปีที่ 40 เพื่อเชิดชูเกียรติ รำลึกถึงวันสำคัญของหน่วย

         วันนี้ (19 มกราคม 2567) เวลา 10.00 น. ที่อาคารโดมอเนกประสงค์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีวันสถาปนา กรมทหารพรานที่...

ทหารพราน 33 ร่วมสร้างรอยยิ้ม สร้างความสุขให้กับเยาวชน เนื่องในเทศกาลวันเด็ก 2567

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 จัดกำลังพล ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหมวดทหารพรานหญิงที่ 32 พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วยในส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับคณะครู / นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็ก และเยาวชนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนกล้าแสดงออก และมีทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิต เกิดประสบการณ์ด้านต่างๆ ในการนี้ หน่วยได้สนับสนุนชุดการแสดงมาสคอตทหาร แจกขนม...

มทภ.4 ประชุม ติดตาม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เน้นชุมชน ประชาชน มีส่วนร่วม ป้องกัน สกัดกั้น สิ่งเสพติด สร้าง...

         วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ  ศกุนตนาค  แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค...

ทหารพราน 43 ร่วมบริจาคโลหิต “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

          เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.09 น. พันเอก ปรเมธ  ศานุพงศ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมพิธีถวายพระพร และร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่...

เจ้าหน้าที่ทหารยังคงเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนที่เสียหาย จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 153 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานพร้อมด้วยชุดช่างของหน่วย เข้าฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหาย จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ซึ่งได้จัดชุดช่างของหน่วย ร่วมกับ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4402, ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานที่ 4402, ชุดช่างกองร้อยทหารพรานที่...

“ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสถานศึกษา และชุมชนในพื้นที่ “

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 โดย กองร้อยทหารพรานที่ 2208 จัดชุดปฏิบัติการพลเรือน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระแว้ง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย สืบเนื่องจากมีการตรวจพบว่าราษฎร์ในพื้นที่ เนื่องจากมีผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกจำนวนมาก จึงได้ประสานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระแว้ง จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ และวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออก การกำจัดลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคให้กับชาวบ้าน และเข้าฉีดเพิ่มเติมในสถานศึกษาในพื้นที่โดยรอบบริเวณที่พบการระบาดของโรคไข้เลือดออก ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ...

กิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่ อ.รามัน จ.ยะลา

           เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ หน่วยงาน และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรมอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับภูมิทัศน์ บริเวณเส้นทางรองภายในหมู่บ้านในพื้นที่บ้านตีบุ หมู่ที่...

คนร้ายลอบวางระเบิดรถยนต์เจ้าหน้าที่ทหารพรานระหว่างเดินทางนำอินทผลัมไปมอบพี่น้องประชาชนสำหรับการละศีลอดช่วงรอมฎอน

          วันนี้ (9 มีนาคม 2567) เวลา 15.40 น. เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวน ลอบวางระเบิดรถยนต์ เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกรมทหารพรานที่ 48 (ชป.ร้อย.ทพ.4806 ฉก.ทพ.48 ) แรงระเบิดทำให้รถยนต์กระบะ ยี่ห้อนิสสัน รุ่นนาว่าร่า สีส้ม ป้ายทะเบียน บท 2075 ยะลา ได้รับความเสียหาย...