พบปะ เยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ยากไร้ พื้นที่ อ.กาบัง จ.ยะลา

34

     เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ร่วมกับ นายอำเภอกาบัง, นายก องค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง, ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้บังคับกองร้อยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 4701 และ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 เข้าพบปะเยี่ยมเยียน ครอบครัวของ นางพาตีเม๊าะ สะแปอิง อายุ 35 ปี ซึ่งเป็นครอบครัวที่มีฐานะยากไร้ และประสบปัญหาที่พักอาศัยชำรุดทรุดโทรม ณ บ้านเลขที่ 3 ม.7 บ.กาบัง ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา โดยได้พูดคุยสอบถามปัญหาความเป็นอยู่ต่าง ๆ ทั้งนี้ทางหน่วย และส่วนราชการในพื้นที่ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวประชาชนดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิต อีกทั้งในการมาเยี่ยมครั้งนี้ หน่วยได้สำรวจข้อมูล เพื่อเตรียมดำเนินการนำไปพิจารณา ส่งเรื่องให้กับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เพื่อเข้าโครงการ หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน ในส่วนของการสร้างที่พักอาศัยต่อไป

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า