ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “โครงการ KICK OFF 1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”

517

          เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ที่บ้านตีบุ หมู่ที่ 5 ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กองร้อยทหารพรานที่ 4107 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 พร้อมกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ กำนัน, ผู้นำศาสนา, ผู้นำหมู่บ้าน, ฝ่ายปกครอง, บัณฑิตอาสา, ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “โครงการ KICK OFF 1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

          สำหรับกิจกรรมจิตอาสา “โครงการ KICK OFF 1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” เพื่อสร้างพลังความต่อเนื่องการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ปลูกต้นไม้ หรือผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรวมถึงประชาชนได้ตระหนักในการอนุรักษ์และพื้นฟูบำรุงรักษาพันธุ์พืชและทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ตำบลและชุมชน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า