โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร จัดโครงการ “หมออ่วม ช่วยชีวิต 2023 เสริมความรู้ สร้างทักษะการช่วยชีวิตเบื้องต้น แก่เจ้าหน้าทหาร อสม. กู้ชีพกู้ภัย ในพื้นที่ปัตตานี

25

        เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ที่อาคารอเนกประสงค์ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลตรี ขจรศักดิ์ อินทร์ทอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46  ปิดโครงการ “หมออ่วม ช่วยชีวิต 2023  โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหารโดยแผนกส่งเสริมสุขภาพ และเวชกรรมป้องกัน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการให้ความรู้ ทักษะการช่วยชีวิตเบื้องต้น แก่กำลังพล อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย และประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เป็นการอบรมให้ความรู้  พร้อมฝึกทักษะในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) การช่วยเหลือคนจมน้ำ ตกน้ำ และการดูแลผู้ป่วยที่เป็นลมร้อน ลมแดด ตามนโยบายกรมแพทย์ทหารบก โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร เป็นผู้ให้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยเจ็บในภาวะฉุกเฉิน เป็นการเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยได้ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566 ที่จะถึงนี้ โดยมี พันเอก โกสินทร์ ชัยชำนาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร พร้อมด้วยทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร เจ้าหน้าที่ ทหาร อสม. และกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

          โครงการ “หมออ่วมช่วยชีวิต 2023 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกรมแพทย์ทหารบก ให้หน่วยสายแพทย์ ของกองทัพบก ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้แก่กำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) เพื่อให้กำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไปมีความรู้ สามารถให้การปฐมพยาบาล ช่วยชีวิตเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉินเมื่อพบผู้ป่วย และลดการสูญเสีย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร เพื่อแสดงว่าได้ผ่านการอบรม ในโครงการหมออ่วมช่วยชีวิต 2023 พร้อมทั้งได้นำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า