แม่ทัพภาคที่ 4  เปิดโครงการ นราฯ คลาสสิค เฟสติเวล ครั้ง 1 ( NARA Classic Festival 2024) กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน จ.นราธิวาส

151

          เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณหาดนราทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ นราฯที่วาด ตอนนราฯ คลาสสิค เฟสติเวล ครั้ง 1 ( NARA Classic Festival 2024) ซึ่งจังหวัดนราธิวาส โดยกลุ่มคนรักรถคลาสสิค นักสะสมผู้สนใจเรื่องรถคลาสสิค และ บริษัท นาปายาครีเอชั่น จำกัด ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์อันดีระหว่าง นักท่องเที่ยวนอกพื้นที่ และประชากรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส , พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่อยเฉพาะกิจนราธิวาส , นาวาเอกสันติ เกศศรีพงษ์ศา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ , ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส, หัวหน้าส่วนราชการ ,สมาชิกกลุ่มสะสมรถคลาสสิค ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี และกลุ่มนักสะสมรถคลาสสิคประเทศมาเลเซีย ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมกิจกรรม

          พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 กล่าวว่า ปีนี้ถือเป็นปีแรกที่นราธิวาส ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมรวมรถคลาสสิคทุกรุ่น ทุกประเภท ถือเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญ ในการที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรา ปัจจุบันในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมความงดงามของพื้นที่มากขึ้น เพราะมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกิดขึ้นมากมาย อีกทั้งได้รับการประชาสัมพันธ์จากสื่อมวลชนทุกแขนงเป็นอย่างดี โดยเฉพาะหาดนราทัศน์แห่งนี้ ก็ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด และนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย นราธิวาสยังมีเสน่ห์ชวนค้นหา มีความปลอดภัยน่าท่องเที่ยว จะเห็นได้ว่าการให้ความร่วมมือของทุกฝ่าย และภาคประชาชน เป็นการสร้างความมั่นคง ปลอดภัย สร้างความมั่นใจ และอุ่นใจ ให้กับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น สำหรับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จะช่วยส่งเสริมให้พื้นที่มีความปลอดภัย ประชาชนดำรงชีวิตได้ตามปกติสุข เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ให้เข้ามาสัมผัส วิถีชีวิตวัฒนธรรมในท้องถิ่น ในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้พื้นที่นราธิวาส เป็นพื้นที่สวยงาม  รองรับนักท่องเที่ยวได้จากทุกมุมโลก

          โอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้มอบทุนสนับสนุนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และมอบของที่ระลึกให้กับกลุ่มรถคลาสสิค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า