ผอ.รมน.ภาค4 ตรวจเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในพื้นที่ ณ รพ.ศูนย์ยะลา

207