42 ปี ราชินีแห่งสนามรบภาคใต้ เข้มแข็ง ยิ่งใหญ่ และสง่างาม กรมทหารราบที่ 25 ปกป้องประชา รักษาแผ่นดิน

53

          วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ที่ กองบังคับการกรมทหารราบที่ 25 ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พลโท​ ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่​ 4 เป็นประธานในพิธีวันสถาปนากรมทหารราบที่ 25 ครบรอบปีที่ 42 เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนให้กำลังพล และครอบครัวร่วมกันทำบุญเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล โดยในช่วงเช้า พันเอก อภิชัย เรืองฤทธิ์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 25 พร้อมด้วยกำลังพลภายในหน่วย ได้ร่วมกันประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในหน่วย, พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต, พิธีมอบทุนการศึกษา ก่อนจะประกอบพิธีสงฆ์ในเวลาต่อมา และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานตามลำดับ ในการนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรกำลังพลของกรมทหารราบที่ 25 อีกจำนวนหนึ่ง โดยมีอดีตผู้บังคับบัญชา, ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง กำลังพลตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี

          ทั้งนี้ กรมทหารราบที่ 25 ได้จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกองทัพบก ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2525 ให้จัดตั้งกรมทหารราบที่ 25 ขึ้นตามโครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพ และเพิ่มพูนประสิทธิภาพทางการรบของกองทัพบกให้สูงขึ้น มีที่ตั้งถาวรอยู่ที่บริเวณค่ายวิภาวดีรังสิต ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยในอัตราของกองพลทหารราบที่ 5 โดยมี พันเอก สมเจตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ เป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 25 ท่านแรก และมีหน่วยขึ้นตรงดังนี้ กองร้อยกองบังคับการกรมทหารราบที่ 25 ,กองร้อยเครื่องยิงหนัก กรมทหารราบที่ 25 ,กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25, กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 และกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 25 ปัจจุบันมี พันเอก พันเอก อภิชัย เรืองฤทธิ์ เป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 25 และในอดีตก็มีผู้บังคับบัญชาที่สำคัญหลายท่านได้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 25 อาทิ พลเอกอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์,พลเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์,พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ และพลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ท่านปัจจุบัน เคยดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 25 ท่านที่ 15

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า