เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

491

          พันโท กฤตณ์พัทธ์ กรกัน ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 151 พร้อมด้วย กำลังพลจิตอาสาของหน่วย จำนวน 3 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ศูนยปฏิบัติการอำเภอสุไหงโก-ลก, กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 3, ชุดคุ้มครองตำบลมูโนะ, ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4412 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447 ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านมูโนะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเข้าช่วยเหลือบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านมูโนะ ในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงรับมือน้ำท่วม ซึ่งหลังจากที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ติดต่อกันเป็นเวลานาน จึงทำให้น้ำเพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องและท่วมทะลักเข้าพื้นที่โรงเรียน โดยหลังจากการรับแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้เร่งเข้าให้การช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันการเสียหายของสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว

          จากนั้น เจ้าหน้าที่ทหารยังได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านบาโงมาเนาะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้น ในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

          ทั้งนี้ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 151 มีความห่วงใยและไม่ทอดทิ้งประชาชน โดยเจ้าหน้าที่ทุกพื้นที่มีความพร้อมเข้าดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ ซึ่งหากประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 4 โทร 075 – 383405 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

กองทัพบกเพื่อประชาชน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า