“…โลกโซเชียล แห่ชื่นชม แม่ทัพภาคที่ 4 ใส่ใจผู้ใต้บังคับบัญชา ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ในคืนข้ามปี…”

295

เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า