บินสำรวจพื้นที่ป่าถูกบุกรุก เร่งสร้างความร่วมมือ แก้ปัญหาก่อนเกิดวิกฤติอีกครั้ง

110

          วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 13.00 น. พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 บินสำรวจ สภาพพื้นที่ป่าไม้ถูกบุกรุก ในพื้นที่ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส หลังมีการรับแจ้งเบาะแสจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่ามีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ สภาวะแวดล้อมโดยรวมของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

          จากการบินสำรวจบริเวณโดยรอบป่าต้นน้ำ พื้นที่กว่า 2,000 ไร่  ปรากฏเห็นเป็นร่องรอยการลักลอบตัดไม้ เส้นทางการลากขนย้าย และเศษซากของไม้ท่อนซุง ไม้แปรรูปที่ยังหลงเหลืออยู่ ขณะที่การลักลอบตัดไม้ดังกล่าวส่งผลให้เกิดวิกฤติทางธรรมชาติตามมาไม่ว่าจะเมื่อเกิดฝนตกหนักทำให้พื้นที่เกิดดินโคลนถล่ม น้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนประชาชน ซึ่งปรากฏเป็นร่องรอยในหลายจุด

          และจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปลายปี 2566 และต้นปี 2567 พื้นที่บ้านบระเอ็ง ไปจนถึงบ้านกำปงบาเระ ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ก็ได้เกิดผลกระทบเป็นอย่างมาก เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกลงมาทำให้เกิดดินโคลนสไลด์ถล่มเส้นทาง ท่อนซุงบางส่วนทะลักกีดขวางประตูน้ำของฝายกั้นน้ำประปาหมู่บ้าน และน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ สร้างความเดือดร้อนและส่งผลกระทบอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย

          หลังการสำรวจพื้นที่ผลกระทบจากการบุกรุกทำลายป่า แม่ทัพภาคที่ 4 ประชุมหน่วยงานในพื้นที่หารือแนวทางแก้ปัญหา ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณดังกล่าว แต่ปัญหาและอุปสรรคอยู่ที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าเขา และเป็นพื้นที่สีแดง การดำเนินการต่าง ๆ ต้องอาศัยความระมัดระวัง โดยประสานความร่วมมือกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชนต้องคอยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ แต่ถึงอย่างไรความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เป็นสิ่งสำคัญจะต้องเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า