สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมใจ นำข้าวสารกว่า 1,600 ช่วยเหลือเกษตรผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

64

          วันนี้ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พันเอก อนุชา โนนคู่เขตโขง รองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกิจกรรมสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ปี 2567 จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดยะลา บริเวณลุ่มน้ำสายบุรีและลุ่มน้ำ ปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 22-26 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ส่งผลให้พื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรจังหวัดยะลาได้รับความเสียหายกว่า 29,000 ไร่ โดยมี นายนัยฤทธิ์  จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และนายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลา นายมาหามะอับดุลบารี ยือรา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา ร่วมให้การต้อนรับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้าน

          ในโอกาสนี้ นายนัยฤทธิ์  จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า จากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทำให้เกษตรกรที่ประกอบอาชีพด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก สภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงได้เชิญชวนสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติทั่วประเทศ ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือเกษตรผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ โดยการนำข้าวสาร 1,650 ถุง นำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรจังหวัดละ 550 ถุง เพื่อส่งต่อน้ำใจ ความห่วงใย และความเอื้ออาทร ต่อพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับภัยพิบัติในครั้งนี้ จากนั้น ทุกภาคส่วน ร่วมปล่อยขบวนคาราวาน ส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่อไป

          กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน ทั้ง การสนับสนุนกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานอื่นๆ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุ การช่วยเหลือในระหว่างเกิดเหตุ และการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุ และปัจจุบันนี้ การดำเนินการช่วยเหลือยังคงปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเข้าช่วยเหลือทำความสะอาดสถานที่ชุมชน ซ่อมแซมบ้านเรือนและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่พังเสียหาย เพราะทหารพร้อมปกป้องดูแลและเคียงข้างประชาชนในทุกโอกาส

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า