ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ พร้อมทั้งเน้นย้ำดูแลเปรียบเสมือนน้องคนสุดท้องของครอบครัว

188

          เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. พลตรีศานติ ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 25 โดยให้ยึดถือแนวทางการฝึกตามที่กองทัพบกกำหนด พร้อมทั้งเน้นย้ำดูแลทหารใหม่ทั้งในเรื่องสิทธิ ความเป็นอยู่ รวมทั้งปัญหาส่วนตัวอื่นๆ ดูแลเปรียบเสมือนน้องคนสุดท้องของครอบครัว ณ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 25 ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า