พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับคณะครูโรงเรียนตาดีกา

239

          วันที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น. กองร้อยทหารพรานที่ 4614 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 จัดกำลังพล ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของหน่วย ลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนตาดีกาอัตตัรบียาตุลดีนียะห์ บ้านบาเละบือแน (บ.ย่อย บ.ยือลาแป) หมู่ที่ 3 ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเข้าพบปะพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์กับครูตาดีกาและนักเรียนภายในโรงเรียนตาดีกา ตลอดจนได้สอบถามการขาดแคลนอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้กับโรงเรียน

          ทั้งนี้ครูตาดีกาและนักเรียนให้การต้อนรับและพูดคุยกันอย่างอบอุ่น ซึ่งทางครูและนักเรียนได้ขอสนับสนุนธงชาติและอุปกรณ์กีฬา สร้างรอยยิ้มและความประทับใจ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับเยาวชนในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง รวมถึงสร้างสันติสุขที่ยั่งยืน “เพราะเราคือพี่น้องกัน”

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า