รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ ติดตามสถานการณ์ ย้ำเพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระมัดระวังและอำนวยความสะดวกในห้วงเทศกาลปีใหม่

235

          เมื่อวันนี้ (17 ธันวาคม 2566) เวลา 09.00 น. พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมประชุมฯ รับฟังปัญหาข้อขัดข้อง รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานห้วงที่ผ่านมาของหน่วยระดับกองร้อย โดยเดินทางไปยังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส สำหรับการตรวจเยี่ยมฯ ครั้งนี้เป็นการติดตามการปฏิบัติงาน และรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง รวมทั้งหารือ แนวทางแก้ไขของห้วงที่ผ่านมาของหน่วยระดับกองร้อย พร้อมกำชับให้ปรับแผนการปฏิบัติให้มีความรัดกุม ทั้งเชิงรุก เชิงรับ โดยเฉพาะการเพิ่มความระมัดระวังและเข้มงวด ตลอดจนการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้ อีกทั้งได้นำนโยบายการปฏิบัติ 5 งานสำคัญตามนโยบาย แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 แก่กำลังพลหน่วย เพื่อยึดถือและปฏิบัติในทิศทางเดียวกันในโอกาสนี้ได้มอบสิ่งของบริโภค เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่อีกด้วย

         พร้อมกันนี้ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะฯ เดินทางไปยังด่านศุลกากรตากใบ ประกอบด้วย บก.ควบคุมสุริโยทัยและ กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 4 อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พร้อมลาดตระเวนตรวจการณ์ทางลำน้ำโก-ลก เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่มีความระมัดระวัง เฝ้าระวังติดตามการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาตามแนวชายแดน โดยเฉพาะช่องทางตามธรรมชาติ จัดเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด โดยบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ ฝ่ายปกครอง เข้ามามีส่วนร่วม และเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนเส้นทาง ที่สำคัญ ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนช่วยสอดส่องดูแล หากพบเห็นสิ่งผิดปกติ หรือบุคคลต้องสงสัย สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่เบอร์สายตรงแม่ทัพภาคที่ 4 หมายเลข 061-1732999 และเบอร์สายด่วนหมายเลข 1341 หรือ หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า