พบปะเยี่ยมเยียน พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา

52

          เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.), และจิตอาสาญาลันนันบารู ลงพื้นที่ ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา เพื่อพบปะเยี่ยมเยียน ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย เด็กชายอัสรี  สาเระ อายุ 4 ปี พิการทางด้านร่างกาย และสมองมาแต่กำเนิด ที่อยู่บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 4 และนายอับดุลรอเซะ  ตาเหร์ อายุ 59 ปี ป่วยร่างกายซีกขวาอ่อนแรง และเบาหวาน ที่อยู่บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 3 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยและครอบครัว

          ทั้งนี้ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมตรวจสุขภาพ ตรวจวัดความดัน และให้คำแนะนำด้านสุขภาพ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ใส่ใจ ห่วงใย ช่วยเหลือประชาชน ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี และประชาชนในพื้นที่ได้ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ ที่ให้ความสำคัญในความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

ทหารไม่เคยทอดทิ้งประชาชน

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า