พิธีปิดการฝึกผสมกองทัพบกไทย – ออสเตรเลีย ภายใต้รหัสการฝึก Chapel Gold 2023  ณ โรงเรียนบ้านถ้ำธง จ.ชุมพร  เพิ่มขีดความสามารถทางทหาร กระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

248

          วันนี้ (13 สิงหาคม 2566) เวลา 11.00 น. ที่ สนามโรงเรียนบ้านถ้ำธง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย พลตรี สก๊อต  วินเทอ ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 ออสเตรเลีย ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกผสมระหว่างกองทัพบกไทย และกองทัพบกออสเตรเลีย ภายใต้รหัส “Chapel Gold 2023” โดยการฝึกดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ และเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การฝึกทางทหาร  ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ระหว่าง 2 กองทัพ รวมทั้ง ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ และเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านความมั่งคงระหว่างกองทัพบกไทย และกองทัพบกเครือรัฐออสเตรเลีย

          ทั้งนี้ การฝึกผสมระหว่างกองทัพบกไทย และกองทัพบกออสเตรเลีย จัดให้มีการฝึกผสมร่วมกันเป็นเวลา 15 วัน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2566 โดยฝึกระหว่าง กำลังจากกองทัพฝ่ายไทยจำนวน 2 กองร้อย และออสเตรเลีย 1 กองร้อย แบ่งการฝึกออกเป็น  3 ห้วง คือ การฝึกแลกเปลี่ยน การทัศนศึกษา และการฝึกภาคสนาม โดยใช้พื้นที่ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร และพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนการฝึกภาคสนามใช้พื้นที่อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร มีการฝึกแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ อาทิ เทคนิคการยิงปืน การตั้งจุดตรวจ การปิดล้อม ตรวจค้น และการช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บในสนาม การใช้จักรยานยนต์ในยุทธวิธีการลาดตระเวน การซุ่มโจมตี การปฐมพยาบาล การส่งกลับ และการดำรงชีพในป่า เป็นต้น

          พลตรี สก๊อต วินเทอ ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 ออสเตรเลีย กล่าวว่า “ยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับแม่ทัพภาคที่ 4 ปิดการฝึกครั้งนี้ ตลอดการฝึกที่ผ่านมาทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอันสำคัญถือเป็นประวัติศาสตร์ การฝึก Chapel Gold ที่มีมายาวนานด้านความมั่นคง และสร้างความแน่นแฟ้น ความมีมิตรภาพของทั้งสองกองทัพ ในปีนี้และที่ผ่านมามิตรภาพในการปฏิบัติงานร่วมกัน ได้เสริมสร้างการฝึกแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านการฝึก Chapel Gold อย่างครอบคลุม พวกเรายังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติการ เรียนรู้หลายๆอย่าง จากการปฏิบัติงานของกองทัพบกไทยในพื้นที่ภาคใต้ ตลอด 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้ร่วมฝึก ร่วมเล่นกีฬา ร่วมรับประทานอาหาร นั่นคือมิตรภาพอันดีและได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ  กิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญคือเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย และความมีน้ำใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเราจะจดจำไปอีกนานแสนนาน ในนามของกองทัพบกออสเตรเลีย และทหารกองร้อย Battle worth ขอขอบคุณกองทัพบกไทย บุคลากร เจ้าหน้าที่ ในการสนับสนุนและต้อนรับ ตลอดจนไมตรีอย่างดี ถือเป็นการดำรงความสัมพันธ์อันดีต่อเนื่องไปจนถึงการฝึกในรอบปีหน้า และตลอดไป”

          พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวให้โอวาท และปิดการฝึก ในนามกองทัพบกไทย กล่าวว่า “มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ตามที่ได้รายงานให้ทราบในการฝึกแลกเปลี่ยน ตลอดจนปัญหาต่างๆในการฝึกภาคสนาม จะเห็นได้ว่าทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายออสเตรเลียได้ศึกษาถึงยุทธวิธีและหลักนิยมของแต่ละประเทศ แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ขอให้แต่ละฝ่ายนำข้อดีต่างๆไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ต่างๆที่ได้ดำเนินการให้การฝึกครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย และผู้ฝึกที่มีความมุ่งมั่นจนให้เกิดความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ แต่สิ่งอื่นใดเหนือสิ่งอื่นใด มิตรภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการฝึกครั้งนี้”

          จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ cimic project ร่วมกับคณะครูอาจารย์นักเรียนโรงเรียนบ้านถ้ำธง และคณะกองทัพบกออสเตรเลีย ซึ่งภายในกิจกรรมได้ร่วมปรับปรุงพัฒนาทาสีอาคารเรียน ห้องเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมให้มีความคงทนแข็งแรง รองรับนักเรียนในชุมชนหมู่บ้านถ้ำธงได้ พร้อมกันนี้ได้มอบของที่ระลึกแก่คณะครู เจ้าหน้าที่ ตลอดจนแจกขนม ไอศกรีมให้กับนักเรียนแทนการขอบคุณในการเป็นเจ้าบ้านพื้นที่การฝึกอีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า