ผบ.ทบ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจ แก่กำลังป้องกันชายแดนไทย-มาเลเซีย ในพื้นที่จังหวัดยะลา เน้นย้ำเฝ้าระวังโควิด-19 ควบคู่สิ่งผิดกฎหมาย

555

          เมื่อวันที่ (11 มกราคม 2565 ) เวลา 16:30 น.  พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก / ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติของหน่วยปฏิบัติภารกิจรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ณ หลักเขตแดนที่ 45/83 (No Man Land) บ้านสวนส้ม ตำบลธารน้ำทิพย์  และชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ และกองร้อยป้องกันชายแดนที่ 1 บ้านอัยเยอร์เบอจัง ตำบลธารน้ำทิพย์ ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมี พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4,ผู้บังคับหน่วยในพื้นที่, ชุดปฏิบัติการลาดตระเวน, ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ และกองร้อยป้องกันชายแดนที่ 1 ให้การต้อนรับ

          โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารบก และคณะ ได้ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ พร้อมตรวจความพร้อมการป้องกันชายแดน ไทย-มาเลเซีย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท คุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 และการกระทำผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบสิ่งของให้แก่กำลังพลเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

          พลเอก ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้  ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่มาพบปะสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลขอให้ทุ่มเทรักษาความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชน และในโอกาสของปีใหม่ 2565 ขอให้กำลังพลทุกนายได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งเป็นแนวหลังรักษาความปลอดภัยแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ขอให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองในการรักษาความสงบในพื้นที่ให้แก่ส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า