ลงพื้นที่พัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง สอบถามปัญหาความเดือดร้อน  พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและยาสามัญประจำบ้าน

50

          เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกำลังพล ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานที่ 4102 ร่วมกับ ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่พบปะพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์กับ นางกีเยาะ  จะปะกียา (เป็นผู้ดูแล) ด.ญ. อัสวานีย์  เกะรา ซึ่งเป็นประชาชนกลุ่มเปราะบาง (เด็กกำพร้า) เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ และสอบถามปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบาง พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ณ บ้านเลขที่ 67/6 หมู่ที่ 2 ตำบลตะโละหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

          ต่อมา เวลา 10.00 น. กองร้อยทหารพรานที่ 4103 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับ นายอับดุลเลาะอิน  กานิเซ็ง กำนันตำบลยะต๊ะ เพื่อสอบถามปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการช่วยเหลือ พร้อมทั้งมอบยาสามัญประจำบ้าน เป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ณ ที่ทำการบ้านกำนันตำบลยะต๊ะ หมู่ที่ 5 บ้านตีบุ ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า